สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อกระจกให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

อินโฟสุราษฏร์