สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่จะดำเนินการต่อไป…🤔
#สกสค.ยุคใหม่ ครองใจผู้รับบริการ90250304_2236644373311141_5170337169146904576_n