หอพัก สกสค. เปิดให้บริการแล้ว

 

ด้วยทางหอพัก สกสค.  กรุงเทพฯ  จะทดลองเปิดให้บริการ อาคาร 7 ชั้น(ที่ปรับปรุงใหม่) ตั้งแต่วันที่  29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ราคาห้องพักยังคงราคาเดิม    เบอร์โทร  0 2654 6457 – 62
ห้องพักแบบธรรมดา พัก 2 ท่าน  ราคา 490 บาท / คืน
ห้องพิเศษ พัก  3 ท่าน  ราคา 750 บาท

ห1 ห2 ห3 ห4 ห6