เลขาฯ สกสค. ยกทีมผู้บริหารแพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลครู ศึกษาดูงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

329-เลขาฯยกทีมผู้บริหาร-แพทย์-ศึกษาดูงานคลิ