โครงการเสริมความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่เข้าใจ สกสค.

เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2561  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์   เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  ปฎิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดงาน  โครงการเสริมความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่เข้าใจ สกสค.  บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณครู ณ  ห้องประชุมชั้น  4  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อ. เมือง  จ. ชุมพร

17140

17133

17141