สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง

vvg