คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบพวงหรีด งานศพสมาชิก ช.พ.ค. นางสุมาลี ช่วยเลื่อม ณ วัดโพธิ์นิมิตร อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

งานศพสุมาลี