ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

มื่อวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี  2561  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

336680

336678

336676

336680

336677