ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท  โกศล  ประทุมชาติ) เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่  7 – 8  สิงหาคม  2561             ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

181203

181204