ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

รูปทุนบุตรครู

นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จบการศึกษา ประจำปี 2557 ปีการศึกษาละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่ นางสาวชนากานต์ สุวรรณเมฆ    บุตรนางอุไร ทองจิตร   โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  อ. เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี