ธนาคารออมสินสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่  5  มกราคม  2561  นายสุกิจจ์  โมรา  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี  เขต  1   สวัสดีปีใหม่แก่นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออมสินสวัสดีปีใหม่