ธนาคาร ออมสินช่วยเหลือ สมาชิกจากผลกระทบ Covid-19 งดเก็บเงินกู้ และดอกเบี้ย 3 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 2563

S__52535340

91404530_2768772393176436_3932225529389776896_o