ธ.ออมสินขยายเวลาพักชำระหนี้ถึงสิ้นปี

ออมสินใจดี ขยายเวลาพักชำระหนี้ถึงสิ้นปี
ลูกหนี้สินเชื่อที่ได้พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 จะได้พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยต่อ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ไม่ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม : http://bit.ly/GSBnews2563

119705665_3453107021419903_8387207318044412717_o