“บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดโครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11662

11669

11663

11666 11668