ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก ช.พ.ค ช.พ.ส.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา การสมัครสมาชิก        ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถเดินทางมาสมัครที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ได้ทุกวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  15 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 077-380820 www.otep-sni.go.th

288982