ประชุมคณะกรรมการครูอาวุโส จ.สุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2562  นายสุวิทย์  อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมประชุมคณะกรรมการครูอาวุโส จ.สุราษฏร์ธานี

291469