ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครังที่ 12/2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

11

22 55

33

ประชุมกรรมการสกสค 21ธค63_๒๐๑๒๒๑_666