ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 02/2564

วันที่   22  กุมภาพันธ์  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                          ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่  02/2564   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

9182

9188

9184

 9187

9186