ประชุมครูอาวุโส สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2562  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมประชุมครูอาวุโส จังหวัดสุราษฎร์ธานี

260830