ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ธนาคารออมสินและบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  เมื่อวันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  2561      ณ  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

S__6832144