ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุมเมืองคนดี  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

44

33