ประชุมโครงการสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมโครงการสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.มีผู้เข้าร่วมจำนวน 72 คน ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_1060

297500

IMG_1087

IMG_1063

IMG_1084

IMG_1170