ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้รับทราบระเบียบฯและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ฉบับใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 139 คน ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_0807

IMG_0825

IMG_0740

IMG_0897

IMG_0727