ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                    วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นางอุรารัตน์  คมนาคม ตั้งศพ  ณ  วัดโพธิ์นิมิต  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

440313