ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินค่าศาสนาพิธีให้กับทายาทนายอนันต์ รักษาทรัพย์ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินค่าศาสนาพิธีให้กับทายาทนายอนันต์ รักษาทรัพย์ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ฌาปนกิจวันที่ 17 สิงหาคม 2562          ณ วัดเกาะธรรมประทีป  อ. พุนพิน  จ. สุราษฎร์ธานี118836

118837

118839. สุราษฎร์ธานี