ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันจันทร์ที่  29  มีนาคม  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นงนุช  ไพเมือง ตั้งศพ  ณ  วัดชยาราม  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี

458023