ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน   2561  นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพ  นายพนม  ชัยคุ้ม  ข้าราชการบำนาญ  อ. กาญจนดิษฐ์

S__14581803