ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        วางพวงหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นางกุศล  ใจแก้ว ตั้งศพ  ณ   บ้านเลขที่  73  ม.3  ต.ท่าทอง  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี    ฌาปนกิจวันที่  7  เมษายน  2564  ณ  วัดประสพ  ต.ท่าทอง  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

460111