ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่  16  เมษายน   2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.นายเฉลิมพล  พรศรีสุราช   ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

10886