ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่  1 มค 62   นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางหรีดเคารพศพ อ.เตือนใจ บัวคลี่ อ.เวียงสระและอ.อุรา บุญชื่น อ.พุนพิน

253335 253336