ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่  8  มกราคม  2562  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางหรีดเคารพศพ                  นายดำรง  ช่วยจันทร์  อำเภอกาญจนดิษฐ์

S__23650326