ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์ 2562   นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้ำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. นายชัยรัตน์   ศรีรุ่งเรือง

S__29139004