ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธที่  5  พฤษภาคม  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นายมนัส  แดงชนะ ตั้งศพ  ณ  วัดโพธาวาส  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี                        ฌาปนกิจวันที่  6  พฤษภาคม   2564

493525