ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันพุธที่  5  พฤษภาคม   2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.                   นางชฎาภรณ์  สุขศรี  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ตั้งศพ ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  ฌาปนกิจวันที่  9  พฤษภาคม  2564

มอบ คจศ