ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันพฤหัสบดีที่  8  กรกฎาคม  2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                    มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  100,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรมรายนายประพฤติ  ลอยใหม่          ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ  วัดป่าลิไลยก์  ต.เลม็ด  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี   ฌาปนกิจวันที่  11  กรกฏาคม  2564

13849