ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีด    เคารพศพนายวิสุทธิ์ สุขาภิมัณฑ์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ตั้งศพ ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 2 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  กำหนดฌาปนกิจ วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ วัดดอนยา ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

S__36257799

11314