ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดพร้อมมอบเงินศาสนพิธีเคารพศพนางวัชรี  ปล้องอ่อน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม  2562  กำหนดฌาปนกิจ วันที่ 28  พฤษภาคม  2562 ณ วัดพัฒนาราม  ต. ตลาด  อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

79015