ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดพร้อมมอบเงินศาสนพิธี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินศาสนาพิธีเคารพศพ นางมณฑา เพชรกลับ สมาชิก ช.พ.ส. ฌาปนกิจวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ วัดเขาชานาราม ต. ทุ่งกง อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี

237563