ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบค่าจัดการศพให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                  มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. -ช.พ.ส. แก่ทายาทสมาชิกรายนางอุบล  วีแก้ว  ฌาปนกิจวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2563        ณ วัดคูหา  อ.กาญจนดิษฐ์  จ. สุราษฎร์ธานี

202032