ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันอังคารที่  9   มีนาคม  2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงิน         ค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.นายโกวิท  สุนทรพัฒนากุล  ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ตั้งบำเพ็ญกุศล  ณ  วัดธรรมบูชา  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี                                                      กำหนดฌาปนกิจวันพฤหัสบดีที่  11  มีนาคม  2564

9606