ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายลือชา สาระคง

งานศพลือชา