ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

 

เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วน