ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                    วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นายมนัส  สุชาตานนท์ ตั้งศพ  ณ  วัดโพธาวาส  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

444971