ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดีที่  11  มีนาคม  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                    วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นางอารี  ไพเมือง ตั้งศพ  ณ  วัดเวียง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี                                  ฌาปนกิจวันที่  14  มีนาคม  2564

445912