ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ชุมหัวหน้าส่วน