ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันพุธที่   10   มีนาคม  2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงิน            ค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.นางสุมาลี   ศรีเพชรพูล   ข้าราชการครู  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2    ฌาปนกิจวันที่  15  มีนาคม  2564    ณ  วัดดอนกระถิน  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

9926