ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  4  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ณ  ห้องคอนเวนชั่น  3   โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท  อ. เมือง  จ. สุราษฎร์ธานี

ชุม2