ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันจันทร์ที่  8  ตุลาคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางพวงหรีดเคารพศพ     นายชิต  ภูเขาทอง

357260