ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดีที่  4  มีนาคม  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                     วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นางณัฏฐ์ชุดา  ทองจันทร์ ตั้งศพ  ณ  วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร  อ. คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี

 

39481464-637A-4CCF-823C-CD22C1FEDCBB