ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันอังคารที่  6  พฤศจิกายน   2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางพวงหรีดเคารพศพ     นายวิโชติ  ชูวารี   อ. บ้านตาขุน  จ. สุราษฎร์ธานี

S__16736269