ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันอังคารที่  20  พฤศจิกายน   2561  นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพ  นายสุมิตร  อินทชุ่ม

317695