ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่  26  มีนาคม   2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.นายพิชัยชนะ  วรรณวีระ   ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ฌาปนกิจวันที่   30  มีนาคม  2564    ณ  วัดกลางใหม่  ต.มะขามเตี้ย   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

10341