ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมครูอาวุโสที่ อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  4  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมครูอาวุโส   อ. ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี

ชุม 1