ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชุมพร

นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชุมพร

ชุมพร 3 ชุมพร1

ชุมพร4