พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสียสละอุทิศตน สร้างคุณูปการทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี  ดร.สำเริง  กุจิรพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ที่  25  ธันวาคม 2560

งาน9713                 งาน9679

IMG_9725          งาน9686

IMG_9616          งาน9632

 

เด็กรำ

 

งาน29721