มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน   2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท  พร้อมพวงหรีด ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายโอภาส  ช่วยเรืองพันธุ์  ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  3   ตั้งศพ ณ   ศาลาอเนกประสงค์  ต.ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช                  ฌาปนกิจวันที่  12  มิถุนายน  2564  ณ  วัดม่วง  ต.ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

12650

12651