มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันพุธที่  16  มิถุนายน   2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท  ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายประกอบ  สุพันทวี  ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  1

12990