มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันพฤหัสบดีที่  8  กรกฎาคม   2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท  ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นางสุพร  สุขกิจ  ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  1

13850