มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันพุธที่  14  กรกฎาคม  2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  100,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรมรายนายวิทยา  บุรพัฒนานนท์  ฌาปนกิจเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2564  ณ  วัดตรณาราม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

14150