มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2564   นายธนาวุฒิ รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                            มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. รายนางรัชนี  รัตนพันธ์   ให้แก่ทายาทสมาชิก  ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท  ช.พ.ส. จำนวน  100,000  บาท   ฌาปนกิจวันที่  21  กุมภาพันธ์  2564  ณ  วัดกลางใหม่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

9127

 

   9128