มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี     มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.นายประภาส ช่วยบำรุง ให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 200,000 บาท  ฌาปนกิจวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ วัดทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี372292